ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - PRAVIDELNÁ ČINNOST

Nabídka pravidelné zájmové činnosti                     pro šk. rok 2012/2013
Elektronická přihláška do kroužku                    pro šk. rok 2012/2013
Rozvrh kroužků DDM Vyškov                    pro šk. rok 2012/2013
Vnitřní řád DDM Vyškov                    pro šk. rok 2012/2013