Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2010/2011

...::: elektronická přiháška do kroužku :::..

:: plakátek kroužků pro MŠ v jpg (439 kB)
:: plakátek tanečních kroužků v jpg (215 kB)
:: plakátek kružků - výtvarné, hudební, jazykové v jpg (258 kB)
:: plakátek sportovních kroužků v jpg (243 kB)
:: plakátek kroužků na Klubu Pinocchio v Dědicích v jpg (250 kB)

 

H U D E B N Í
Kytara pro začátečníky - základy hry na kytaru (akordy) od 9 let 350 + 350 Kč
Kytara pro pokročilé - od 9 let 350 + 350 Kč
J A Z Y K O V É
Angličtina - MŠ Pustiměř
Angličtina - pro začátečníky, 1.st .ZŠ 350 + 350 Kč
Francouzština - pro začátečníky, 1 st. ZŠ 350 + 350 Kč
V Ý T V A R N É
Keramika pro předškoláky 450 + 450 Kč
Keramika pro ZŠ - zač. i pokr. 550 + 550 Kč
Šikulka - rukodělný na ZŠ Purkyňova  350 + 350 Kč
Tvořínek - netradiční rukodělné techniky 450 + 450 Kč
Výtvarný - rozvíjení výtvarných schopností dětí 7 - 10 let 500 + 500 Kč
Výtvarný pro předškoláky 400 + 400 Kč
S P O R T O V N Í
Florbal a míčové hry ZŠ Drnovice 250 + 250 Kč
Biatlon - od 9 let 300 + 300 Kč
BMX - bikrosové ježdění od I. třídy  
Bujinkam - bojové umění pro děti 250 + 250 Kč
Cvičení na míčích  350 + 350 Kč
Deskové a karetní hry pro děti a mládež  od 10 let 250 + 250 Kč
Historický šerm od 12 let  250 + 250 Kč
HORAL - Horolezecký - lezení na vyškovské stěně od 8 let 300 + 300 Kč
Jóga pro děti 350 + 350 Kč
Kopaná - FUTSAL - od 6 let 500 + 500 Kč
Kung - fu - pro zač. i pokr. 400 + 400 Kč
Pohybovka - taneční a sportovní průprava, 5-7 let 400 + 400 Kč
Sebeobrana - výuka základních  prvků sebeobrany od 8 let 550 + 550 Kč
Sportovní řádění - kolečk.brusle, skateboard od 12 let 500 + 500 Kč
Sportovní voltižní ježdění - gymnastika na koni od 8 let 600 + 600 Kč
Stolní tenis - závodní oddíl 400 + 400 Kč
Stolní tenis pro pokročilé 400 + 400 Kč
Stolní tenis pro začátečníky 350 + 350 Kč
Střelecký - střelba ze vzduchovky od 9let 300 + 300 Kč
Šachy - speciální výuka - práce s talentovanými dětmi 500 + 500 Kč
Šachy pro zač. i pokr. - výuka na DDM 350 + 350 Kč
Šachy zač. i pokr. na ZŠ Vyhlídka, Purkyňova 300 + 300 Kč
Vodáci - vodní turistika - od 9 let 300  + 300 Kč
Volejbal dívky přípravka -  9 - 11 let 700 + 700 Kč
Volejbal dívky přípravka -  12 - 13 let  700 + 700 Kč
Volejbal hoši - od 12 let 700 + 700 Kč
Volejbal kadetky 1000 + 1000 Kč
Volejbal žákyně I.a II. 1000 + 1000 Kč
ZDRASEM - zdraví podporující pohyb,
správné stravov.návyky pro širší děti
400 + 400 Kč
T A N E Č N Í
Aerobic 350 + 350 Kč
Aerobic - 1-3 třída ZŠ LP 250 + 250 Kč
Balet - průprava baletní školičky 4 - 7 let 400 + 400 Kč
Berušky - BabyAerobic pro MŠ - 4 - 7 let 350 + 350 Kč
Dance aerobic 350 + 350 Kč
Discotance Katka - výuka disco tanců 7 - 12 let 350 + 350 Kč
I. N. D. - moderní taneční styly 5 - 8 let 400 + 400 Kč
I. N. D. - junioři, moderní taneční styly 9 - 14 let 400 + 400 Kč
I. N. D. - pokročilí, moderní taneční styly nad 15 let. 400 + 400 Kč
Kuřátka - BabyAerobic pro MŠ - 4 - 7 let 350 + 350 Kč
Mažoretky - závodní  od 7 let   200,-Kč
Modeling - od 13 let-  kurz 3. měsíce  300 + 300 Kč
Step by step - základy amerického country stepu 200 + 200 Kč
Street Dance Hanka -pokr. 400 + 400 Kč
Street Dance Hanka -zač. 400 + 400 Kč
Taneční - disko formace 350 + 350 Kč
Taneční "Simarelka" děti - od 7 let - country 350 + 350 Kč
P Ř Í R O D O V Ě D N É
Rybáři - základy rybolovu a příprava ke zkouškám
absolventi získají rybářský lístek 9-15 let.
300 Kč
Včelařský - tajemství výroby medu a taje ze života včely medonosné 300 + 300 Kč
T E CH N I C K É
Automodeláři - k dispozici je velká autodráha od 7 let  300 + 300 Kč
Elektronkové zapojení  -  AM přijímače, elektronkové NF zesilovače 500 + 500 Kč
Elektrotechnický  -  základy zapojení el. Součástek od 10 let 500 + 500 Kč
Letečtí modeláři - modely letadel z balzy - házedla, A3, P30 od 8 let 400 + 400 Kč
Papíroví modeláři - lepení modelů z papíru 300 + 300 Kč
Plastikoví modeláři - lepení vlastních plastikových modelů od 8 let 300 + 300 Kč
Obsluha PC -  obsluha PC pro zač. i pokr. 500 + 500 Kč
Fotografický - tvorba dig. fotografií a úprava  600 + 600 Kč
Obsluha PC pro seniory  650 + 650 Kč
Obsluha PC pro dospělé - večerní kurzy 650 + 650 Kč
Obsluha PC pro maminky na MD  650 + 650 Kč
Programování - algoritmy, konz. aplikace, formuláře, webové aplikace 500 + 500 Kč
Hrátky na PC  - hraní počítačových her 450 + 450 Kč
Klub z@vináč - práce s internetem  450 + 450 Kč
Psaní všemi deseti na PC - metodou naslepo 500 + 500 Kč
Obsluha PC - výuka pro nadané děti 550 + 550 Kč
Kecálek - debatní klub pro děti  300 + 300 Kč
Mladý redaktor - vydávání dětského plátku  500 + 500 Kč
Zájmové útvary na klubu PINOCHIO (kroužky)
..:: pro děti a mládež ::..
Aerobic - pro děti 350 + 350 Kč
Bav se v PINOCCHIU - keramika, stolní tenis, deskovky,...klub 400 + 400 Kč
Break - pro začátečníky 400 + 400 Kč
Break - pro pokročilé 500 + 500 Kč
N-YOJ KIDS - moderní hip hopový taneční styl 3 - 6 let 500 + 500 Kč
N-YOJ KIDS - moderní hip hopový taneční styl 7 - 13 let 1000 + 1000 Kč
N-YOJ - závodní 1700 + 1700 Kč
N-YOJ - od 14 let přípravka 400 + 400 Kč
Tanec pro děti - balet, gymnastika, spol. tance,… 350 + 350 Kč
Žonglování 350 + 350 Kč
..:: pro dospělé ::..
Břišní tance pokročilí 500 + 500 Kč
Břišní tance začátečníci 500 + 500 Kč
ANANDA jóga Andrea - pro začátečníky 700 + 700 Kč
Jóga pro těhotné 650 + 650 Kč
Jóga senioři 500 + 500 Kč
Společenské tance 650 + 650 Kč
Tanec Andrea pro dospělé 750 + 750 Kč
P R O   M A M I N K Y   S   D Ě T M I 
Jóga  pro maminky s dětmi - od 15 měsíců do 3 let 400 + 400 Kč
Cvičení maminek s dětmi - 2 - 6 let 350 + 350 Kč
K U R Z Y   P R O   D O S P Ě L É 
"Aby záda nebolela" BÁRA 500 + 500 Kč
ANANDA jóga Andrea - pro pokročilé 700 + 700 Kč
ANANDA jóga Andrea - pro začátečníky 700 + 700 Kč
Clogging - country (step) - pro dospělé 200 + 200 Kč
Jóga BÁRA 500 + 500 Kč
LOW AEROBIC + overbaly - ZŠ Letní pole 350 + 350 Kč
Sahadža jóga - prohlubování radosti a moudrosti 200 + 200 Kč
Taichi pokročilí 850 + 850 Kč
Taichi začátečníci 950 + 950 Kč
Taneční "Simarela" - pro dospělé - country 200 + 200 Kč
 

poslední aktualizace: 7. října 2010