Nepřejeme si sázení dětí a mladistvých!

Rubikon je preventivní a vzdělávací projekt pro 12 – 16 leté žáky a studenty základních škol a víceletých gymnázií. Je zaměřen na posilování právního vědomí mládeže, přístup mladistvých do 18 let k sázení a na rozvoj kompetence zodpovědného rozhodování.

 

Postupová soutěž je nadstavbou práce ve vyučovacích hodinách, jejím vyvrcholením.

Jedná se o interaktivní soutěž pro žáky a studenty vybraných škol, která

zúročí témata, na kterých učitelé se žáky pracovali. Soutěž je

zaměřena na problematiku sázení a na zvyšování právního vědomí

dětí a mládeže Formou vědomostní, zábavné a prožitkové soutěže

se žáci poměřují ve znalostech zákonů a práva, vyzkouší si své možnosti

a modelově i sázení. Žáci si prožijí rizika spojená se sázením, budou

vedeni k uvědomění si vlastních hodnot a postojů a tím k zodpovědnému

rozhodování. Soutěží školní pětičlenné týmy. Nejlepší z třídních kol postupují do školních kol, vítězové pak do 5 oblastních kol a 1 krajského finále. Závěr soutěže proběhne v Senátu Parlamentu ČR, kde se krajští finalisté setkají se zákonodárci, kterým představí vlastní prezentace na téma „Dodržování zákonů v ČR“.

Soutěž probíhá v Plzeňském, Jihomoravském a Zlínském kraji.

Nad projektem v Jihomoravském kraji převzal záštitu hejtman kraje Mgr. Michal Hašek.

Rubikon je soutěž o dodržování zákonů a správném rozhodování o tom, co je pro mě dobré a co ne. A na co si dávat pozor. Třeba na rizika sázení, které je u nás do 18 let zakázáno. Rubikon ukazuje, proč tomu tak je a jak se riziku sázení bránit.
Zákon, který zakazuje sázení mladistvých, se jmenuje loterijní, má č. 202 a je z roku 1990. A tenhle zákon říká: Není ti 18? Tak nesázej! Respektuj zákon! Rubikon ukazuje, kdy ještě může být sázka neškodnou zábavou a kdy už rizikem, které neustojíš. Rubikon je velká hra, ale zároveň trénink pro život. Aby se každý, kdo Rubikonem projde, kdykoliv uměl dobře rozhodnout mezi tím, co je pro něj dobré a co mu škodí. A to se netýká jenom sázení.

 

Celou soutěž, organizuje kladenské občanské sdružení (www.aisis.cz). Pro Jihomoravský kraj je hlavním koordinátorem projektu Rubikon Středisko volného času Ivančice. Pro okres Vyškov projekt zajišťuje Dům dětí a mládeže Vyškov (www.ddm.vys.cz)

www.projektrubikon.cz

 

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU:

 

9. března 2011 - školní kolo v ZŠ Drnovice

22. března 2011 - školní kolo v ZŠ Pustiměř

25. března 2011 - školní kolo v ZŠ Letní pole Vyškov

28. března 2011 - školní kolo v ZŠ Morávkova Vyškov

29. března 2011 - školní kolo v ZŠ Brankovice

31. března 2011 - školní kolo v ZŠ Nádražní 5 Vyškov

15. 4. 2011 Oblastní kolo projektu Rubikon - Sokolský dům Vyškov