VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

školní rok 2010/2011

Programy pomáhají dětem objevovat a posilovat vztah k přírodě. Učí se chápat složitosti přírody a její propojenost. Jsou zaměřeny na praktické činnosti.
Netradiční formou děti řeší otázky vztahu člověka k přírodě.

O JEŽKOVI

Povídání o ježkovi,
o tom kde žije a o tom,
že ježek jablka ani hrušky
opravdu nejí.

Lektor: Blanka Formánková


KDE SE BERE PAPÍR?

Hrátky s papírem - recyklace.
Kde se bere papír,
jak se zpracovává,
jak se dá s papírem šetřit.
Každý účastník si přinese
staré noviny.

Lektor: Blanka Formánková

 

STATEČEK

Děti se seznámí
s několika druhy zvířat,
žijícími na statku,
poučí se, jak žijí,
čím se živí a jak se starají
o svá mláďata.

Lektor: Mgr. Ludmila Nováková

KAPKA

Program o významu vody v přírodě
i v domácnosti a o životě v ní.

Lektor: Bc. Jaroslava Kováčová

 

KRTEČEK A ZAHRÁDKA

Co všechno se dá na zahrádce
vypěstovat a co je potřeba
k tomu, aby zahrádka kvetla,
voněla a zrála?

Lektor: Bc. Veronika Osičková

JAK SE PEČE CHLEBA

Jestlipak víte, že nám na poli roste chléb?
Co všechno se musí stát,
abychom mohli posnídat chléb s máslem?

Lektor: Bc. Veronika Osičková

 

TANCOVÁNÍ NA FARMĚ

Povídání o životě na farmě.
Děti si vyzkouší svoje znalosti, zručnost
a hbitost v několika ryze kovbojských
disciplínách. Naučí se 2 - 3 jednoduché
country tance pro nejmenší děti.
Vítány jsou různé kovbojské převleky
- sukně, klobouky, ...
Termín: prosinec - březen

Lektor: Jarmila Režná

 

HLÍNA

Čeká Vás něco z historie,
pohled do keramické dílny
a především si vyrobíte
malý hliněný dáreček.

Lektoři: Magda Musilová, Bc. Veronika Osičková

 

 

JÁ MÁM KONĚ, VRANÝ KONĚ

Přitažlivé povídání o koních,
základní návyky při práci s koněm,
prohlídka stáje,
ukázky jednotlivých plemen.
Jízda na koni na kryté jízdárně.
Místo: Ranč Čára Vyškov
Termín: září - zač. listopadu
pol. dubna - červen

Lektor: Jarmila Režná

SLADKÁ KOLEDA

Hanácké kynuté těsto v lidových tradicích.
Každý si odnese sladkou vzpomínku.
Lektor: Bc. Veronika Osičková

 

JÓGA PRO DĚTI

Cvičení se zvířátky a učení relaxaci a správnému dýchání.
Poznatky lze využít i ve školce.
 

Lektoři: A. Pacejková, Bc. Jaroslava Kováčová

Termíny programů je nutné sjednávat s lektorem
telefonicky nebo osobně na DDM Vyškov.
Termíny: od září do dubna.

Programy probíhají v dopoledních hodinách
Délka programu je cca 1,5 hodiny.
Přezůvky s sebou.

Pokud není napsaná jiná cena,
tak se za program platí 20 Kč na dítě.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Dům dětí a mládeže Vyškov,
Brněnská 7, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 348 962
e-mail: kovacova@ddm.vys.cz
www. ddm.vys.cz