AKREDITOVANÝ KURZ JÓGY

Jóga – získání tělesné kontroly, předchází zdravotním problémům s páteří i různým stavům onemocnění. Učí děti pracovat s tělem dechem. Naučme děti starat se o své tělo a správně odpočívat.
Kromě toho, že podporuje zdravý tělesný vývoj a správné dýchání, rozvíjí tvořivost, představivost a soustředění, učí poznávat sebe i druhé, překonávat stres a údajně se kladně projevuje také na školních výsledcích.

Akreditovaný kurz jógy pro učitele MŠ a ZŠ proběhl pod vedením A. Pacejkové na DDM Vyškov dne 11.2.20011. Akce se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků, kteří si vyzkoušeli jak lze doplnit výuku o cvičební prvky jógy. Cvičení jógy výrazně ovlivní psychiku dětí, ovlivní i chování dětí ve třídě a v rodině.
DDM Vyškov nabízí i výukové programy s tímto zaměřením pro děti MŠ a ZŠ.

Bc. Jaroslava Kováčová

thumbnail

 

thumbnail

 

thumbnail

 

thumbnail

 

. . : : Z P Ě T  N A   F O T O G A L E R I I : : . .

Highslide Album created with JAlbum; More info about Highslide JS